Gửi email marketing là một trong những cách làm hiệu quả và chi phí rẻ nhất.